Adatvédelmi tájékoztató


1. Adatkezelő

Neve: Boardpark Kft.
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 17B
Adatkezelő képviselője: Szabolcs Andrea
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@store13.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 
2. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tervezett adatkezelés határideje

2.1     Webshopos megrendelés kezelés  - www.store13.hu

Megrendelések nyilvántartása a szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsulásáig. 

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Felhasználó név; Jelszó; Ip cím; Név; Állandó lakcím; Szállítási cím; E-mail cím; Telefonszám; Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig

 Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.2       Szolgáltatás(ok), (mint szerviz igénybevétele, egyéni rendelések leadása) nyújtása ügyfelek számára regisztráció nélkül vagy az Adatkezelő üzleteiben (STORE13 - 1113 Budapest, Karolina út 17, STORE 13 - 1061 Budapest Király utca 48.  )

szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése. Szervíz szolgáltatás

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név; Email cím; Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szolgáltatás meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig

 Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.3     Ajánlatkérés kezelése 

Az Adatkezelő központi e-mail címére vagy valamely kolléga személyes e-mail címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása

A kezelt adatok köre: Név; Email cím; Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Az ajánlatkérést beérkezését követő 1. évet követő első március utolsó munkanapja.

 Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.4     Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:  Név; Állandó lakcím; E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén); Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: számla kiállításától számított 8 év

 Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.5     Termékek, szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

Új vagy megújított termékekről illetve szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

Meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja:Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. 

A kezelt adatok köre: Név; Értesítési cím; Email cím; Telefonszám; Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem vagy késve értesül az 

akciókról és új termékinformációkról  Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja

 Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.6     Garanciális termékek ügyintézése, visszáru kezelés

Garanciális termékek ügyintézése, (Jegyzőkönyv kiállítása) visszáru kezelés, Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék csere, javítás és visszáru kezeléssel kapcsolatos adatkezelés.  
Adatkezelés jogalapja:Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név; Cím; Email cím; Telefonszám

Adatkezelés tervezett határideje: 3 év

 Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.7     VIP törzsvásárlói csoport nyilvántartása kezelése

A vásárlás nyilvántartása

Egyedi kedvezmények nyújtása

Adatkezelés jogalapja:Az Érintett hozzájárulása

Az érintett személyesen az üzletben, vagy e-mailben, vagy az Adatkezelő regisztrációs weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. 

A kezelt adatok köre:  Név; Értesítési cím; Email cím; Telefonszám; Tagság kezdetének dátuma; Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: kedvezmények igénybevételének meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

 Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.8     Megrendelések kiszállítása

Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás

Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja:Szerződés – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása:A megrendelést leadó személy közlése alapján

A kezelt adatok köre: Név; Telefonszám; Email cím; Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.9     Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése

Az Adatkezelő boltjaiba és webshopjában üzemeltett bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése.  

Adatkezelés jogalapja:jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás

 

2.10  Sí és snowboard felszerelés bérlése 

A szolgáltatást igénybevevő adatainak kezelése az előjegyzés és a felszerelés kiadása során. A kölcsönzéssel járó kockázatok miatt részletesebb, több adat bekérése. A felszerelések megfelelő, biztonságos beállításához szükséges személyes adatok bekérése. Távoli regisztráció, illetve visszajáró ügyfél esetében hozzájárulás alapján adatok megjegyzése.

Adatkezelés jogalapja:Bérleti szerződés, biztonsági előírások betartása, hozzájárulás

A kezelt adatok köre:  Felhasználó név; Jelszó; Ip cím - távoli regisztráció esetén; Név; Állandó lakcím; Email cím; Telefonszám; Személyi igazolvány, vagy egyéb fényképes dokumentum száma; Láb méret, testmagasság, testsúly

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: szolgáltatás igénybevételének meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

 

2.10  Sí és snowboard felszerelés bérlése 

A szolgáltatást igénybevevő adatainak kezelése az előjegyzés és a felszerelés kiadása során. A kölcsönzéssel járó kockázatok miatt részletesebb, több adat bekérése. A felszerelések megfelelő, biztonságos beállításához szükséges személyes adatok bekérése. Távoli regisztráció, illetve visszajáró ügyfél esetében hozzájárulás alapján adatok megjegyzése.

Adatkezelés jogalapja:Bérleti szerződés, biztonsági előírások betartása, hozzájárulás

A kezelt adatok köre:  Felhasználó név; Jelszó; Ip cím - távoli regisztráció esetén; Név; Állandó lakcím; Email cím; Telefonszám; Személyi igazolvány, vagy egyéb fényképes dokumentum száma; Láb méret, testmagasság, testsúly

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: szolgáltatás igénybevételének meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

 

2.11   Kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása

Adatkezelő üzlethelyiségében az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. 

Adatkezelés jogalapja: személy- és vagyonvédelemhez fűződő jogos érdek, hozzájárulás

 

Érintett a hozzájárulását e – valamint az üzlethelyiség bejáratán elhelyezett – tájékoztatás ellenére történő belépéssel adja meg. 

A kezelt adatok köre: kép- és hangfelvétel az érintett személyről

Adatkezelés tervezett határideje: 72 óra

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

 

 

1.1    Jogi vagy egyéb igény érvényesítése, követelésbehajtás

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat jogi igényérvényesítési célból és a követelések behajtása céljából  az eredeti adatkezelési cél kezelési határidejét követően az általános elévülési időtartam alatt megőrzi és kezeli. 
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az adatkezelő jogos érdeke  a vele kapcsolatban álló érintettek személyes adatait az általános elévülési időtartam alatt nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: jogi igény érvényesítéséhez szükséges adatok (név, lakcím, születési hely idő, anyja neve, tartozás összege

Adatkezelés tervezett határideje: Az adott jogi igényérvényesítésre vonatkozó általános elévülési idő végéig.

Adatgyűjtés forrása: A szervezet a saját adatbázisából minősíti át az adatokat jelen adatkezelési célra

 

1.2    GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi  kötelezettség teljesítése (6.cikk (1) c))

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

 

2.    Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

3.    Érintettek köre

A www.store13.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek valamint az Adatkezelő boltjaiban vásárló természetes személyek. 

4.    Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

5.    Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

6.    Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

Igénybe vett adatfeldolgozók:

Szállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

2351 Alsónémedi, Európa u. 2. info@gls-hungary.com 

Telefonszám: +36 1 802-0265  

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Online fizetés:  

Cib Bank Zrt.

 1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4-14. 

Levelezési cím: 1537 BUDAPEST, Pf. 394. 

Telefonszám: +36 1 423-1000 E-mail cím: cib@cib.hu 

Webcím: www.cib.hu 

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index

 

IT üzemeltető,WEBTÁRHELY szolgáltató:

Planum-Comp Kft.

1151 Budapest, Szlacsányi F. u. 198.

 

Könyvelési szolgáltató:

Erdős Ferenc ev.

7.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

7.1  A megismert adatokat az Adatkezelők a 2.pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) illetve címzettek kivételével harmadik félnek nem adják át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelők alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt munkavállalói ismerhetik meg.

7.2  Hozzáférés videomegfigyelő rendszer adataihoz

 

A felvételeket az Adatkezelő harmadik félnek nem adják át. A felvételeket csak az Adatkezelők és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi manager, az IT üzemeltető és az ügyvezető férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi managernél írásban kell kérelmeznie.

 

Az Adatkezelők a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készítenek, melyet a 1évig tárolnak. 

 

7.3    Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelők olyan eseményt észleltek, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

 

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  Az Érintettnek az Adatvédelmi managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

 

Az Adatkezelők zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készítenek, melyet 1 évig tárolnak.

 

7.4    Adatok nyilvánosságra hozatala

 

Az Adatkezelők az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozzák nyilvánosságra.

8.    Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner/Szolgáltatást igénybe vevő nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner/szolgáltatást igénybe vevő kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner/Szolgáltatást igénybe vevő figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre/Szolgáltatást igénybe vevőre tovább háríthatja.

9.    Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 

10.  Automata döntéshozatal 

10.1  Ingyenes szállítás 

A rendszer működési logikája: A szerződési feltételekben meghatározott összeg fölött ingyenes a szállítás.

Az automata döntéshozatal következménye az Érintettre: 

A személyes adatok kezelésére nincs hatással az automatizmus.

11.  Cookie-k (sütik) kezelésének szabályzata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye,

az érintettek köre,

az adatgyűjtés célja,

az adatkezelés időtartama,

az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

12.1  Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

12.2  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

12.3  Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

12.4  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

12.5  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

c_i session: felhasználónév, e-mail cím - azonosításhoz a belépésnél  - 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül,

utolsó megtekintett termékek: 10 év után törlődik,

chates username: 10 év után törlődik,

kedvenc termékek: 10 év után törlődik,

php session id: böngésző bezárásával törlődik.

12.6  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

12.7  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

12.8  Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

12.  Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

13.  Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

 

14.  Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása. 

A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek. 

 

15.  Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

 

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200  /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 

16.  Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségen az Adatkezelőnél

Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címre is eljuttathatja kérelmét az Adatkezelő számára.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

16.1  A tájékoztatás költsége

Az Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel, az alábbiak szerint:

 

Az adminisztratív költség elszámolási alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.

Az adminisztratív költség a tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma a fenti óradíjon elszámolva.

Papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége is felszámításra kerül.

16.2  Tájékoztatás megtagadása

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Adatkezelő, bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az Érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, (egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel) az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

16.3  Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az Adatkezelő megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat

17.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

18.  Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;

személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve

az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Budapest, 2023. 09. 19.

Értesülj az újdonságokról, akciókról

K A R O L I N A   17 / B

Hétfő - Péntek: 10:00 - 19:00
Szombat: 10:00 - 19:00
Vasárnap: Z Á R V A

 K I R Á L Y   48

Hétfő - Péntek: 11:00 - 19:00
Szombat: 11:00 - 19:00
Vasárnap: Z Á R VA
 

K A P C S O L A T 

Buda: 1113 Budapest, Karolina út 17/b
Pest: 1061 Budapest Király u. 48. 
Karolina: +36 (1) 466-5510,  Király:  +36 (20) 954-6055

Kosár tartalma