Adatvédelmi tájékoztató


1. Adatkezelő

Neve: Boardpark Kft.
Cím: 1113 Budapest, Karolina út 17B
Adatkezelő képviselője: Szabolcs Andrea
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@store13.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 
2. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, tervezett adatkezelés határideje

2.1     Webshopos megrendelés kezelés  - www.store13.hu

Megrendelések nyilvántartása a szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsulásáig. 

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Felhasználó név; Jelszó; Ip cím; Név; Állandó lakcím; Szállítási cím; E-mail cím; Telefonszám; Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig

 

2.2       Szolgáltatás(ok), (mint szerviz igénybevétele, egyéni rendelések leadása) nyújtása ügyfelek számára regisztráció nélkül vagy az Adatkezelő üzleteinben (STORE13 - 1113 Budapest, Karolina út 17, STORE 13 - 1061 Budapest Király utca 48.  )

A vevő adatainak kezelése a webáruházban vagy bolti vásárlás során, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése. Szervíz szolgáltatás

Adatkezelés jogalapja:Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név; Email cím; Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szolgáltatás meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig

 

2.3     Ajánlatkérés kezelése 

Az Adatkezelő központi e-mail címére vagy valamely kolléga személyes e-mail címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása

A kezelt adatok köre: Név; Email cím; Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Az ajánlatkérést beérkezését követő 1. évet követő első március utolsó munkanapja.

 

2.4     Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja:Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:  Név; Állandó lakcím; E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén); Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: számla kiállításától számított 8 év

 

2.5     Termékek, szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

Új vagy megújított termékekről illetve szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

Meghívás marketing rendezvényre

 

Adatkezelés jogalapja:Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. 

A kezelt adatok köre: Név; Értesítési cím; Email cím; Telefonszám; Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem vagy késve értesül az 

akciókról és új termékinformációkról  Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja

 

2.6     Garanciális termékek ügyintézése, visszáru kezelés

Garanciális termékek ügyintézése, (Jegyzőkönyv kiállítása) visszáru kezelés, Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék csere, javítás és visszáru kezeléssel kapcsolatos adatkezelés.  
Adatkezelés jogalapja:Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név; Cím; Email cím; Telefonszám

 

Adatkezelés tervezett határideje: 3 év

 

2.7     VIP törzsvásárlói csoport nyilvántartása kezelése

A vásárlás nyilvántartása

Egyedi kedvezmények nyújtása

 

Adatkezelés jogalapja:Az Érintett hozzájárulása

Az érintett személyesen az üzletben, vagy e-mailben, vagy az Adatkezelő regisztrációs weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. 

A kezelt adatok köre:  Név; Értesítési cím; Email cím; Telefonszám; Tagság kezdetének dátuma; Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: kedvezmények igénybevételének meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

 

2.8     Megrendelések kiszállítása

Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás

Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

 

Adatkezelés jogalapja:Szerződés – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása:A megrendelést leadó személy közlése alapján

A kezelt adatok köre: Név; Telefonszám; Email cím; Egyedi azonosító

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja

 

2.9     Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése

Az Adatkezelő boltjaiba és webshopjában üzemeltett bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése.  

Adatkezelés jogalapja:jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás

 

2.10  Sí és snowboard felszerelés bérlése 

A szolgáltatást igénybevevő adatainak kezelése az előjegyzés és a felszerelés kiadása során. A kölcsönzéssel járó kockázatok miatt részletesebb, több adat bekérése. A felszerelések megfelelő, biztonságos beállításához szükséges személyes adatok bekérése. Távoli regisztráció, illetve visszajáró ügyfél esetében hozzájárulás alapján adatok megjegyzése.

Adatkezelés jogalapja:Bérleti szerződés, biztonsági előírások betartása, hozzájárulás

A kezelt adatok köre:  Felhasználó név; Jelszó; Ip cím - távoli regisztráció esetén; Név; Állandó lakcím; Email cím; Telefonszám; Személyi igazolvány, vagy egyéb fényképes dokumentum száma; Láb méret, testmagasság, testsúly

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: szolgáltatás igénybevételének meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

 

 

2.11   Kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása

Adatkezelő üzlethelyiségében az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. 

Adatkezelés jogalapja: személy- és vagyonvédelemhez fűződő jogos érdek, hozzájárulás

 

Érintett a hozzájárulását e – valamint az üzlethelyiség bejáratán elhelyezett – tájékoztatás ellenére történő belépéssel adja meg. 

A kezelt adatok köre: kép- és hangfelvétel az érintett személyről

Adatkezelés tervezett határideje: 72 óra

 
3. Érintettek köre

A www.store13.huweboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek valamint a Adatkezelő boltjaiban (STORE13 - 1113 Budapest, Karolina út 17, SALOMON Center 1054, Budapest, Alkotmány u. 15.) vásárló természetes személyek. 

 
4. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 
5. Az adatkezelés időtartama

Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő (8+1 év)

Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével

Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

 
6. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket. 

 
7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

 

Igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Szállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

2351 Alsónémedi, Európa u. 2. info@gls-hungary.com 

Telefonszám: +36 1 802-0265  

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Online fizetés:  

Cib Bank Zrt.

 1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4-14. 

Levelezési cím: 1537 BUDAPEST, Pf. 394. 

Telefonszám: +36 1 423-1000 E-mail cím: cib@cib.hu 

Webcím: www.cib.hu 

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index

 

IT üzemeltető,WEBTÁRHELY szolgáltató:

Planum-Comp Kft.

1151 Budapest, Szlacsányi F. u. 198.

 

Könyvelési szolgáltató:

Erdős Ferenc ev.

 
8. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1 évig tárol.  

 
9. Automata döntéshozatal 

9.1     Ingyenes szállítás 

A rendszer működési logikája: A szerződési feltételekben meghatározott összeg fölött ingyenes a szállítás.

Az automata döntéshozatal következménye az Érintettre: 

A személyes adatok kezelésére nincs hatással az automatizmus.

 
10. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, biztosítsa ezen adatokhoz való hozzáférését

kérheti adatainak helyesbítését,

tájékoztatást kérhet az adatkezelésről

kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. 

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli. 

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 

 

10.1  A tájékoztatás költsége

Az Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesenbiztosítja. 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 

A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 

Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

10.2  Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Adatkezelő, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

10.3   Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 
11. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 
12. Cookie-k (sütik) kezelésének szabályzata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye,

az érintettek köre,

az adatgyűjtés célja,

az adatkezelés időtartama,

az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

12.1  Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

12.2  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

12.3  Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

12.4  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

12.5  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

c_i session: felhasználónév, e-mail cím - azonosításhoz a belépésnél  - 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül,

utolsó megtekintett termékek: 10 év után törlődik,

chates username: 10 év után törlődik,

kedvenc termékek: 10 év után törlődik,

php session id: böngésző bezárásával törlődik.

12.6  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

12.7  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

12.8  Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 
13. Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 
14. Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

 
15. Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása. 

A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek. 

 
16. Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

 

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200  /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

 
17. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Infotörvény”),

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

 

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 
18. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, 

 

Budapest, 2018. május. 20.

Értesülj az újdonságokról, akciókról

K A R O L I N A   17 / B

Hétfő - Péntek: 10:00 - 19:00
Szombat: 10:00 - 19:00
Vasárnap: Z Á R V A
 

 K I R Á L Y   48

Hétfő - Péntek: 11:00 - 19:00
Szombat: 11:00 - 19:00
Vasárnap: 11:00 - 17:00
 

K A P C S O L A T 

Buda: 1113 Budapest, Karolina út 17/b
Pest: 1061 Budapest Király u. 48. 
Karolina: +36 (1) 466-5510,  Király:  +36 (20) 954-6055

Kosár tartalma